Grundriss EG Schweizerhof

Grundriss 1. OG Schweizerhof

Grundriss ZG Schweizerhof

Grundriss 2. OG Schweizerhof

Grundriss 3. OG Schweizerhof